top of page

O mně

Pavel.png

Během své 10+ let dlouhé praxe v oblasti cizineckého a azylového práva v České republice jsem pomohl stovkám svých klientů úspěšně vyřešit problémy týkající se víz, povolení k pobytu a dalších  imigračních záležitostí, a to i v situacích, které se zdály bezvýchodné. Zvrátil jsem četná neprávem zamítavá rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR a Cizinecké policie, abych obhájil práva a oprávněné nároky svých klientů.

 

Spolupracoval jsem s lidmi v těch nejrozmanitějších životních a právních situacích a viděl jsem v rámci imigrace již mnohé. I přesto je pro mě každý klient především jedinec a osoba, a nahlížím tak na něj i na jeho případ individuálně. Takto jsem schopen klientovi poskytnout přesně to, co vyžaduje nebo potřebuje.

Dále se specializuji na oblast trestního práva, a to zejména na trestné činy spáchané pod vlivem návykových látek a alkoholu, včetně řízení vozidla pod vlivem omamných látek. Zaměřuji se také na trestné činy ublížení na zdraví. Svým klientům pomáhám ve všech fázích trestního řízení, od prvotního vyhotovení právní dokumentace přes obhajobu v celém procesu trestního řízení až po podávání řádných nebo mimořádných opravných prostředků.

 

Díky svým rozsáhlým zkušenostem v oblasti cizineckého i trestního práva jsem vhodným advokátem pro cizince, kteří jsou v Česku trestně stíhaní či se zde naopak oběťmi trestného činu stali. Oblasti českého cizineckého a trestního práva se komplikovaně proplétají a strategie, které by během trestního řízení byly ty nejlepší pro českého občana, jsou často nevhodné pro cizince, u kterého je ve hře i jeho povolení k pobytu.

 

Mí klienti se o mě zmiňují jako o vysoce profesionálním a kompetentním advokátovi, který je ochoten udělat vše, co je v jeho moci, aby jim pomohl. Na svou práci a výsledky jsem hrdý a vždy se pro své klienty snažím zajistit ten nejlepší výsledek. To se odráží v četných kladných referencích, které jsem od svých dřívějších klientů obdržel a ve kterých vyjadřují svou spokojenost s mými službami.

 

Mé zkušenosti, expertíza a profesionální přístup mi umožňují poskytnout kvalitní advokátní služby každému cizinci, který řeší některou z otázek týkající se imigrace do České republiky. Zároveň dokážu pomoci těm, co jsou podezřelí anebo byli obvinění ze spáchání trestného činu či se naopak obětí trestného činu stali. Díky své plynulé angličtině jsem schopen efektivně komunikovat i s klienty, kteří neovládají češtinu.

 

Kontaktujte mě a zjistěte, jak Vám mohu pomoci ve Vaší situaci.

bottom of page