top of page

Právní služby

Poskytuji tyto služby:

Cizinecké a azylové právo

Právní zastoupení na Ministerstvu vnitra, Odboru azylové a migrační politiky a na Cizinecké policii. 

Pomoc se zvrácením zamítavého rozhodnutí těchto orgánů v souvislosti se získáním povolení ke krátkodobému, dlouhodobému nebo trvalému pobytu, českého občanství, zaměstnanecké nebo modré karty, krátkodobého (schengenského) nebo dlouhodobého víza či povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny. 
 
V případě, že Vám hrozí vyhoštění, povinnost opustit Českou republiku nebo Vám byla zamítnuta Vaše žádost o azyl, využiji všech dostupných právních cest k vyřešení vaší situace. 

Trestní právo

Případy týkající se řízení pod vlivem alkoholu, drogových deliktů, krádeží, napadení a dalších trestných činů. 


Právní obhajoba v celém průběhu trestního řízení v případě, že jste podezřelí nebo jste byli obvinění ze spáchání trestného činu či jste se naopak stali jeho obětí. 
 
Zastoupení během přípravného řízení, řízení před soudem, asistence s podáním řádných nebo mimořádných opravných prostředků (odvolání aj.) a podání ústavní stížnosti. 
 
Pomohu Vám uplatnit Váš oprávněný nárok na náhradu vzniklé škody a poskytnu Vám právní rozbor Vaší situace v kontextu trestního práva.

Rezervujte si se mnou konzultaci

Mějte prosím na paměti, že nejsem imigrační agentura a tato konzultace je placená:

bottom of page